Kontakt i informacje: Mieczysław Myszka tel. +48 787 515 512  e-mail: mm@businvest.pl